Börja där det gör mest ont!

Låt oss börja med nuläge och målformulering. Vilken förändring vill ni ha? Det viktigaste först! För att maximera effekten och få snabba resultat. Besluta er en fas i taget. Vi hjälper er med handlingsplanen - från förstudie till implementering.

Halverad ledtid i förändring

Halverade ledtider i implementering av nya strategier och förändringsprojekt eller i er projektportfölj -vad skulle det vara värt för er? Ni får de verktyg ni behöver för att fatta medvetna beslut som maximerar effekten. Ni får förändringsstrategier och ledarskap som skapar förändringsvilja och hjälpsamma beteenden på alla nivåer. Det blir lätt för ledningen att prioritera rätt projekt, hantera resurserna och vara proaktiva i innovationsarbetet. Ni får ökad leveransförmåga och snabb effekthemtagning i en föränderlig värld. Våra certifierade förändringsledare hjälper er med det ni inte kan göra själva från start till slut.

Samsyn och hjälpsamma beteenden

I ledningsgruppen får ni samsyn kring mål och strategier. Processer, roller och arbetssätt blir tydliga för alla och enkla att följa. Era ledare blir trygga i sin roll. De agerar strategiskt, kommunikativt och affärsmässigt med integritet. Era team blir effektiva och engagerade. Era medarbetare fokuserar på uppiften även under press. Överlämning från projekt till linje blir enkelt och smidigt. Våra certifierade coacher faciliterar era workshops och coachar era ledare mot väl definierade mål.

Mästerlig projektstyrning

Ni styr verksamheten genom projekten, och projekten leds professionellt. Projektledare, projektägare, styrgrupp, projektteam och resursägare förstår sina roller och vet hur de på bästa sätt bidrar till projektets framdrift. Ni får goda principer, enkla metoder och verktyg för initiering, planering, genomförande, styrning och avslut av era projekt. Alltid anpassat efter era behov och utan onödig administration. Våra certifierade projektledare utbildar och coachar er i respektive roll med utgångspunkt i era verkliga projekt. Utveckling av planer och kompetensutveckling sker parallellt för en effektiv inlärningsresa. I verkliga eller digitala rum.